1

Konu: Türkiye'nin idari bölümleri

Türkiye, idari ve coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak çeşitli idari bölümlere ayrılmıştır. Merkezi idare kuruluşu bakımından illere, iller ilçelere, ilçeler ise köylere ayrılmıştır. Bunlara Mülki İdare Bölümleri denir. İdari bölümlerin tespitinde coğrafi durumları, ekonomik şartları, kamu hizmetlerinin gerekleri ve ulaşım durumları dikkate alınmaktadır. Türkiye'de en büyük idari birime il adı verilir. Bir il; il merkezi, ilçe merkezleri ve ilçelere bağlı bütün köyleri kapsar. İllerde yönetme ve yürütme görevini, devletin atadığı valiler yerine getirir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 63 olan il sayısı, değişen şartlar ve ihtiyaçlara göre bugün 81'e ulaşmıştır. Gelişmiş birçok ilçe de il olmayı beklemektedir.

İlden daha küçük idari birimlere ilçe adı verilir. Her il, büyüklüğüne göre çeşitli sayıda ilçelerden oluşur. İlçelerde mülki amire Kaymakam adı verilir. En küçük idari birime ise köy adı verilir. Muhtar tarafından yönetilen köy, yönetim açısından ilçe merkezine bağlıdır.

Yerleşim yerleri
Türkiye'deki il sayısı 81, ilçe sayısı 892, belde sayısı 1.976 ve köy sayısı 34.391'dir.

İller
Türkiye'nin nüfusu 31 Aralık 2010 itibarıyla 73.722.988'dir. Ülke nüfusunun % 76,3'ü il ve ilçe merkezlerinde, % 23,7'si ise belde, köy ve kasabalarda yaşamaktadır. En fazla nüfusa sahip il ülke nüfusunun % 18'ini barındıran İstanbul, en büyük yüzölçümüne sahip il ise Konya'dir.