1

Konu: Ekinoks Nedir?

Güneş ışınları 21 mart ve 21 eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer. Her yerde gece ve gündüzler eşit olur. Bu duruma Ekinoks denir. Ekinoks ya da gün eşitliği, güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur.
Yılda iki kez tekrarlanır. Kuzey Yarımkürede yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksudur. Güney Yarımkürede yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksudur.
Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır.
21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks ( gece – gündüz eşitliği ) tarihleri denir.

2

Cvp: Ekinoks Nedir?

Ekinoks tarihlerinin özellikleri nelerdir?

 • Ekinoks tarihlerinde Güneş ışınları Ekvator’a dik gelir.

 • Ekinoks tarihlerinde Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.

 • Ekinoks tarihlerinde Dünya’daki durgun sularda gel-git genliği artmaktadır.

 • 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator’un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre’de gündüzler, Güney Yarımküre’den daha uzundur. Fakat 23 Eylül tarihinden 21 Mart tarihine kadar ise de Güney Yarımküre’deki gündüzler Kuzey Yarımküre’den daha uzundur.

 • 21 Mart Kuzey Kutup Noktasında 6 ay süren gündüz süresinin başlaması 23 Eylül tarihinde Güney Kutup Noktasında 6 aylık gündüzün başlaması demektir.

 • Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

 • Güneş’ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.

 • Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.

 • Ekinoks olarak adlandırılan tarihlerde Tüm Dünya’da gece ve gündüz süreleri eşittir.

 • Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.

 • Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre’nin ilkbaharı, Güney Yarımküre’nin sonbaharıdır.

 • 23Eylül Güney Yarımküre’nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre’nin sonbaharıdır.

3

Cvp: Ekinoks Nedir?

21 Mart ekinoksunun özellikleri nelerdir?

 • Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açı ile düşer.

 • Kuzey Yarımkürede İlkbahar, Güney Yarımkürede Sonbaharın başladığı tarihtir.

 • Ekvatorda gölge boyu sıfırdır.

 • 21 Mart tarihinden itibaren Kuzey Yarımkürede gündüzler, Güney Yarımkürede geceler daha uzun olmaya başlar.

 • Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğettir.

 • Kuzey Kutbu’nda 6 ay gündüzün, Güney Kutbu’nda 6 ay gecenin süreceği günlerin başlangıcıdır.

 • Gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir.

4

Cvp: Ekinoks Nedir?

23 eylül ekinoksunun özellikleri nelerdir?

 • Kuzey Yarımkürede Sonbahar, Güney Yarımkürede İlkbaharın başladığı tarihtir.

 • Ekvatorda gölge boyu sıfırdır.

 • Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açı ile düşer.

 • Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğettir.

 • 23 Eylül tarihinden itibaren Kuzey Yarımkürede geceler, Güney Yarımkürede gündüzler daha uzun olmaya başlar.

 • Gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir.

 • Kuzey Kutbu’nda 6 ay gecenin, Güney Kutbu’nda 6 ay gündüzün süreceği günlerin başlangıcıdır.