1

Konu: Türkçesi Varken Kullanılan Yabancı Kelimeler

Ağzımıza devamlı alıştırdığımız yabancı kelimeleri artık besinsemiş oluruz ve karşımızdakilere’de bu kelimeler ile hitap ederek daha fazla yayınlaşmasına neden oluruz. Aslında Türkçe kelimesi varken yabancı kelimeleri koruma kültürümüze ne kadar değer verdiğimizi ortaya sermektedir.

analiz : çözümleme, tahlil
anons : duyuru
antipatik : sevimsiz
banal : bayağı, sıradan
bandaj : bağ, sargı
bibliyografi : kaynakça
data : veri
departman : bölüm
detay : ayrıntı
doküman : belge
ekstra : fazladan
ekstrem : sıradışı
elastik : esnek
faktör : etken, etmen
fonksiyon : işlev
form : biçim, şekil
hipotez : varsayım
illegal : yasa dışı
imaj : görüntü, görünüm
imitasyon : taklit
imajinasyon : hayal etme
indeks : dizin
izolasyon : yalıtım
jenerasyon : kuşak, nesil
kalifiye : nitelikli
komplike : karmaşık
kriter : ölçüt
legal : yasal
megapol : büyük şehir
monoton : tekdüze
no : hayır
objektif : nesnel
optimist : iyimser
orijinal : özgün
pasif : edilgen, durgun
pesimist : kötümser
rejisör : yönetmen
sembol : simge
sempatik : sevimli, hoş
spontane : anında yapılan, kendiliğinden
stil : üslup, tarz
subjektif : öznel
trend : eğilim
yes : evet

2

Cvp: Türkçesi Varken Kullanılan Yabancı Kelimeler

Aşağıdaki karşılıklardan bazıları Türkçede uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Bazıları yakın zamanda ve az kullanılan karşılıklardır. Bazı karşılıklar ise yenidir. Ayrıca bu karşılıklar arasında Arapça-Farsça sözler veya sözlerden türetilmiş karşılıklar da olabilir.
asansör (Fransızca): götürge
avukat (Fransızca): aklavcı
ekonomi (Fransızca): denlik
elektrik (Fransızca): çıngı
elektronik (Fransızca): çıncalık
gram (Fransızca): ağram
grup (Fransızca): türküm
feminist (Fransızca): hatuncu
feminizm (Fransızca): hatunculuk
hava (Arapça): tenek
helikopter (Fransızca): buralak, dikuçar
kamp (Fransızca): düşerge
kanal (Fransızca): arna
kilo (Fransızca): geli
klasör (Fransızca): kavlık
kukla (Rumca): kavırçak
kurs (Fransızca): koyak
organ (Fransızca): kılgan
otel (Fransızca): konakçı
penguen (Fransızca): karabat
piramit (Fransızca): köpyak
plaj (Fransızca): çimerlik
plan (Fransızca): jospar
polis (Fransızca): sakçı
program (Fransızca): bağdarlama
proje (Fransızca): joba
radyo (Fransızca): ünalgı
selfie (İngilizce): özçekmiş
sigara (İspanyolca): çilim
sinyal (Fransızca): çınav
sistem (Fransızca): dizim, jüye
şoför (Fransızca): haydavcı, sürücü, yöndemci
tablo (Fransızca): keste
taksi (Fransızca): tutgit
telefon (Fransızca): alısün, çınka
televizyon (Fransızca): alıssın, sınalgı
üniversite (Fransızca): birdem
vantilatör (Fransızca): yelletke
video (İngilizce): sın
video player (İngilizce): sınkoygu

Arapça-Farsça sözlere karşılıklar:
aile (Arapça): kodak
ayna (Farsça): güzgü
an (Arapça): tap
hâl, vaziyet (Arapça): durum, yağday
hatıra (Arapça): estelik
hava (Arapça): tenek
inkâr (Arapça): danma
kör (Farsça): sokur
köşe (Farsça): bucak, tin
lehçe (Arapça): ağgan
makas (Arapça): kaycı
nane (Arapça): yarpuz
nokta (Arapça): çekit
rağmen (Arapça): bakmayarak, karamazdan
saat (Arapça): sögen
takvim (Arapça): dallık, gündizme
ücret (Arapça): vergin
ve (Arapça): ma
zor (Farsça): çetin, kıyın