1

Konu: Düzce

GENEL BİLGİLER
Yüzölçümü: 1065 km2
İl Trafik No: 81

Düzce Batı Karadeniz'in tek antik kenti olarak ayakta kalan günümüzün önemli idari ekonomik ve sosyal gelişmelerle hep yükselme yolunda; bir çok alanda gelişimini sağlayacak alt yapısı mevcut; ancak 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Depremlerinden sonra kısa sürede yeniden kalkınabilmesi için; 09 Aralık 1999 tarihinde 81. İl oldu.

Yağmur ormanları olarak adlandırılan ormanları birbirinden güzel yaylaları Tabiat harikası Samandere ve Güzeldere Şelaleleri Efteni Kuş Cenneti Kaplıcaları Yaylaları ve Akarsuları ve Batı Karadeniz Bölgesinin ayakta kalan tek Antik Kenti Prusias - Konuralp Müzesi ile görülmeye değer bir ildir.

2

Cvp: Düzce

İLÇELER:
Düzce ilinin ilçeleri; Akçakoca Cumayeri Çilimli Gökyaka Gümüşova Kaynaşlı ve Yığılca'dır.

Akçakoca: Akçakoca Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nün en batısındadır.
İlçenin 35 km uzunluğundaki kıyı şeridinde yer alan geniş ve kaliteli kumsalı berrak ve temiz denizi Ceneviz Kalesi Fakıllı Mağarası ve hepsinden önemlisi halkının candan ve sıcak oluşu şehri aranan merkez haline getirmektedir.

Gölyaka: Gölyaka ilçesi Batı Karadeniz Bölgesi batı sınırları içerisinde Düzce İlinin en batı ucunda yer almaktadır. Gölyaka su kaynakları yaylaları ve ormanlarıyla bir çekim merkezi olarak kendisini göstermektedir.

Cumayeri: Düzce'nin kuzeybatısında yer alan Cumayeri ilçesi Aralık 1999'da Düzce'nin il olmasıyla birlikte bu ile bağlanmıştır.

Çilimli: Çilimli Batı Karadeniz Bölgesinde yer almakta olup doğusunda ve güneyinde Düzce ili batısında Cumayeri ilçesi ve kuzeyinde Akçakoca ilçesi bulunmaktadır.Özellikle kış aylarında Düzce Ovası'nda görülen sis tabakasına Çilimli ve civarında rastalınmamakta bu nedenle yerleşim alanı olarak ideal bir konumdadır.

Gümüşova: İlçe Düzce iline 18 km. mesafede olup Düzce ovasının bitişiğindedir. Avlanmanın serbest olduğu dönemlerde ilçeden geçen Melen Çayı'nda balık avcılığı yapılmaktadır. İlçe fındık çay kayın ve ceviz gibi Karadeniz iklimine has bitki dokusuna sahiptir.

Kaynaşlı: Kaynaşlı İstanbul-Ankara yolu üzerinde Bolu Dağı'nın Düzce Ovası'yla birleştiği boğazda kurulmuştur.
12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce depreminde Kaynaşlı yerle bir olmuştur. Uzun fay kırıklarının ve çatlaklarının oluştuğu ilçede 313 kişi hayatını kaybetmiş 544 kişide yaralanmıştır.12 Kasım depreminde Kuzey Anadolu Fayı kırığı Kaynaşlı'da son bulmuştur. Fayın ucunda bulunan Kaynaşlı bu nedenle 12 Kasım depreminden en fazla etkilenen yerleşim yeridir. Şehirde bulunan binaların %90'ından fazlası hasar almıştır.

Yığılca: Batıdan Düzce ili ve Akçakoca ilçesi güneyden Kaynaşlı ilçesi ve Bolu ili kuzeyden Zonguldak ilinin Alaplı ilçesi doğudan Bolu ilinin Mengen ilçesi ile çevrili bulunmaktadır.

3

Cvp: Düzce

COĞRAFYA
Düzce Batı Karadeniz havzası içinde yer alır. Düzce doğusunda Bolu batısında Sakarya ve kuzeydoğusunda Zonguldak illeri ile komşudur. Denizden yüksekliği 120-180 metre arasında değişmektedir. Belli başlı akarsuları Büyük Melen Çayı Küçük Melen Çayı Asar Suyu Uğur Suyu ve Aksu Deresidir.

Bitki örtüsü olarak oldukça zengin ve yeşilin her görüntüsü vardır. Ovada kavak fındık ve çeşitli meyve ağaçlarına yüksek kesimlerde kayın meşe köknar kızılağaç çam ağaçların bulunduğu zengin orman alanlarına sahiptir. Ayrıca dik meyilli yüksek olan yerlerde zamanla açılmış fındık bahçeleri geniş yer teşkil etmektedir.

Bölgede yazlar sıcak kışlar soğuk geçmesine rağmen iklimi Batı Karadeniz iklimi ile Orta Anadolu iklimi arasında geçiş niteliğindedir.
TARİHÇE
Düzce'nin bilinen tarihi M.Ö. 1390 yıllarına kadar gitmektedir. Bu zaman içinde yöre birçok kavmin ve Devletin istilasına maruz kalmıştır. Bu nedenle çevre tarih öncesi ve sonrası Frig Lidya Pers Roma Bizans Selçuk ve Osmanlı uygarlıklarının izlerini taşımaktadır. Yörenin Osmanlı hakimiyetine geçişi Orhan Gazi'nin Komutanlarından Konuralp Bey tarafından 1323 yılında gerçekleşmiştir.

17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerini yaşayan Düzce 1'i yeni 6'sı eski ilçe dahil edilerek 09 Aralık 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla İl Statüsüne kavuşturulmuştur.

4

Cvp: Düzce

NE YENİR?
Düzce ilinde yöresel yemekler olarak Arnavut Böreği Şıl Börek Göbete ve Mantısı Katlama Sarı Burma ve Su Böreği Boşnak Böreği ve Tatlısı Gözleme Höşmerim ve Tavuklu Keşkeği Lepsi Mamursa ve Halujları Kara Lahana Yemeği ve Mısır Ekmeği sayılabilir.

NE ALINIR?
Düzce'den alınabilecek şeyler olarak yörenin en önemli tarımsal ürünü olan fındık ile tütün kolonyası sayılabilir.

NASIL GİDİLİR?
Karayolu: Düzce ile Türkiye'nin en büyük iki ili olan Ankara ve İstanbul'u birbirine bağlayan TEM otoyolu ve D-100 karayolu üzerinde bulunduğundan ulaşım son derece kolaydır.
Denizyolu: Düzce İli Akçakoca İlçesi ile Karadeniz'e açılmakta olup Akçakoca iskele barınağı ticari amaçlarla kullanılmaktadır. Ancak Denizyolu ile yolcu ve yük taşımacılığı yapılmamaktadır.

5

Cvp: Düzce

GEZİLECEK YERLER
Müzeler: Konuralp Müzesi: Batı Karadeniz'in tek antik Kenti olan Konuralp Düzce'nin beldesi ve iç içe Antik Roma Kenti olan " Prusias Ad Hypium" üzerine kurulmuştur. Konuralp müzesinde 1825 adet arkeolojik 456 adet etnoğrafik 3837 adet sikke olmak üzere toplam 6118 adet eser bulunmaktadır. Bu eserler müze bahçesi arkeoloji etnoğrafya taş eserler salonları ile sikke bölümlerinde sergilenmektedir.
Müze Tel+90-380) 212 38 17

Cami ve Türbeler
Konuralp Beldesi'nde bulunan Konuralp Camii 14. yy' da yapıldığı bilinmektedir. Yüz yıl kadar önce Dilaver Ağa isimli bir şahıs tarafından onarılarak bugüne kadar korunabilmiştir. Konuralp Türbesi Karaköy Türbeleri Cumayeri ve Ahmet Dede Türbesi Düzce'nin önemli türbeleridir.

Korunan Alanlar
Düzce - Demirciönü Tabiatı Koruma Alanı
Konumu: Batı Karadeniz Bölgesinde Düzce ili Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Saha; 430 Ha. büyüklüğündedir.
Ulaşım: Akçakoca'ya 10 km. uzaklıktadır.
Özellikleri: Sahada; kayıngürgenkestane ve meşe türlerinin yer yer saf yer yer karışık meşcereleri oluşturması optimum yağış alanlarından doğal özellikleri bozulmamış bir örneğini teşkil etmesi yanı sıra zengin bir alt flora ve fauna potansiyeline sahipyöre nadir bir ekosistemi özelliği göstermektedir.
Kayıngürgen kestane meşe kavak ıhlamur kızıl ağaç yabani fındık orman gülü ayı üzümü böğürtlen kocayemiş orman sarmaşığı ısırgan ve çayır otları sahada bulunan başlıca bitki türleridir.
Sahada; ayı yaban domuzu tilki tavşan kurt çakal karaca keklik kartal karga yabani güvercin atmaca bulunmaktadır.

Göl ve Şelaleler
Efteni Gölü: Efteni Gölü 100 metre yükseklikte Düzce ile Gölyaka'nın sınırları içinde kalmaktadır. Düzce'nin 14 km. güney batısında Elmacık Dağı silsilesinin eteğinde Asar Uğur Küçük Melen sularının ve yan derelerin oluşturmuş olduğu tatlı su gölüdür. Efteni Gölü göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biridir. Göl 1992 yılında Orman Bakanlığı Milli Parklar Av-Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma statüsüne alınmış olup avlanmak yasaktır.
Yaklaşık 150 çeşit su kuşu türüne ev sahipliği yapan gölde Kuğu Karabatak Flamingo Su Tavuğu Boz Kaz Yeşilbaş Ördek Sakar Meke Sumru Kız Kuşu Çulluk Balık Kartalı Balıkçıl Yılan Boyun Angıt ilk göze çarpan kuş türleridir. Efteni Gölü çevresinde gölün izlenebilmesi için Kuş Seyir Terasları ile ziyaretçilerin bilgi alabileceği bir de tanıtım merkezi bulunmaktadır.

Güzeldere Şelalesi: Güzeldere Şelalesi Düzce'nin Gölyaka ilçesinin sınırları içerisinde Düzce'ye 28 Gölyaka'ya ise 16 km mesafedeki Güzeldere Şelalesi 135 m. yüksekliktedir ve estetik yönden yörede ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.

Samandere Şelalesi: (Tabiat Anıtı) Düzce'nin güneydoğusunda il merkezine 26 km. mesafede Samandere Köyü sınırları içinde bulunan ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özellikler ile oluşan Samandere Şelalesi Orman Bakanlığı'nca "Tabiat Anıtı" olarak tescil edilmiştir. Samandere Şelalesi'nin de bulunduğu 500 metrelik dere boyunca anıt ağaçlar 3 adet şelale ve 1 de Cadı Kazanı adı verilen derin bölüm bulunmaktadır.

Plajlar
Akçakoca: Düzce'nin kuzeyinde ve Karadeniz kıyısında yer alan şirin ilçesi Akçakoca bir tatil ve turizm cennetidir. Karadeniz sahilinde doğal yapısı ile dikkat çekin bu ilçe yaz ayları boyunca özellikle çevre ilçelerde yaşayanların ve bir çok turistin uğrak yeridir. Bu sahil şehrinde çok sayıda otel pansiyon kamping ve restorantlar turizme hizmet vermektedir.
Melenağzı Köyü ve Plajı: Akçakoca'nın 13 km batısında bulunan bu Melenağzı Köyü'nde balıkçılık hayli önemlidir .Köy içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Melen Çayı balıkçı teknelerinin barındığı doğal bir liman görünümündedir. Irmak boyunca teknelerle gezi imkanı vardır. Sahil boyunca geniş plajlar kır kahveleri gazinolar ve kamping alanları bulunmaktadır.
Karaburun Köyü ve Plajı: Akçakoca ilçesine 10 km. uzaklıktadır. Yeşil ile mavinin içiçe geçtiği Karaburun Plajı doğal kumsalı şirin ev ve pansiyonları kır kahveleri lokanta ve gazinolarıyla yaz aylarının en önde gelen dinlenme ve eğlenme yerlerindendir.
Edilli Ağzı Plajı: Ormanla denizin adeta kucaklaştığı bu alanda geniş ve doğal plajlar özellikle sakin yer arayanlar için ideal bir ortamdır.
Çayağzı Kumpınar ve Akkaya Köyü: Karadeniz Ereğli yolu üzerinde Akçakoca merkezinin 7 km doğusunda başlayan ve sahil boyunca uzanan geniş doğal plajları büyük rağbet gören bu yörede ormanlar arasında akan derelerde balıkçılık yapılabiliyor. Orman içi piknik ve yürüyüş alanları bulunan bölge kuş avcılığı için de uygundur.

Mağaralar
Düzce'nin Akçakoca ilçesinin 8 km. güneydoğusundaki Fakıllı Köyü'nde bulunan Fakıllı Mağarası ilgi çekmektedir. Mağaraya 1 metre yüksekliğinde 15 metre uzunluğundaki bir galeriden ulaşılmaktadır. Hala doğal özelliğini koruyan mağaranın içinde çeşitli yönlere giden galeriler ilgi çekici sarkıt ve dikitler mevcuttur.

Yaylalar
Kocayayla-Şehirli Yayla Odayeri Yaylası Torkul Yaylası Topuk Yayla Kardüz Yaylası Düzce'nin önemli yaylalarıdır.