1

Konu: Mantar Üretimi hazırlık

Mantar Üretimi hazırlık
Kompostların gelmesine yakın oda temizlenir, yıkanır. Hava sıcaklığı 15 derecenin üzerinde iken 1 litre suya 10-20 ml formaldehit ve 3 ml D. D. V. P. karıştırılıp oda içindeki her yer ilaçlanır. 2-3 gün kapalı tutularak ilacı etkisini göstermesi beklenir. Önceki üretim dönemlerinde kabarcık hastalığı görülmüşse ; 1 litre suya 1 gr, sıvı ise 5 ml benlate, sportak, sporgon, safomiyl gibi ilaçlardan biri ile ilaçlanıp 3 gün kapalı tutulur sonra havalandırılır. Gelen kompost torbaları odalara taşınır. Taşıma esnasında hijyenik kurallara azami önem verilmelidir. Kompostu taşıyanlar ile odaya yerleştirenler ayrı kişiler olmalıdır. Kompostlar kamyonda taşınırken eğri büğrü hal almışsa hafifçe yere vurarak düzeltilir, üzeri elle düzlenir. Kompost gevşek olmamalıdır, yüzeyinde kesinlikle eğim bırakılmamalıdır. Sulama esnasında eğim olan yerlrde su birikip çürümelere yol açar. Hastalık oluşumuna neden olup yüksek verim kaybı oluşur. Torba kenarlarında boşluk kalırsa kompost tabanına ulaşan su çürümelere yol açar. Torba yüzeyi düzgün olmazsa üzerine örtülecek örtü toprağının kalınlığı farklı olur, mantarın verimini düşürür. Kış aylarında kompostun gevşek bırakılması kompostun ısınamamasına misellerin gelişiminin gecikmesine sebep olur. Tüm bu olumsuzluklar mantarın kalitesini ve verimini düşürür.

Misel Ön Gelişme Dönemi: Yıkanıp temizlenen oda; 1 litre suya 10 ml formaldehit konulup odadaki eşyalar, kompost yüzeyi, torba kenarları, ilaçlanır. Oda bir gün kapalı tutulup, ertesi gün gün boyunca havalandırılır. Sinek larvalarına karşı ise 1 litre suya 3 ml basultra konulup sadece kompost yüzeyleri sisleme şeklinde sulanır. Oda bir gün kapalı tutulup ertesi gün havalandırılır. Haftada bir tekrar edilir.

2

Cvp: Mantar Üretimi hazırlık

Kağıtlama
Torbaların üzerleri yazısız samanlı kağıtla örtülür. Torbaların üzerinde açıklık kalmamasına dikkat edilir. Kompost sıcaklığını kontrol amacıyla toprak termometresi kullanılır.

Kağıtlamanın Amacı
1. Miseller kompost içinde gelişirken ortaya çıkan CO2 misel gelişmesi için gerekli olduğundan dışarı çıkması kağıtlama uygulaması ile engellenir.
2. Kompost yüzeyini nemli tutmak, kurumasını önlemek, kompostu dış etkenlerden korumak.

Kağıtlamadan sonra 1 litre suya 5 ml formaldehit konulup, kağıtlar göllenmeyecek şekilde sisleme yöntemiyle kağıtlarda kuru yer kalmayana kadar sulanır. Kağıtlar kuru kaldıkça pompaya su konulup sisleme yöntemi kullanarak, sıksık gözlemlenerek sulamalara devam edilir. Aşırı sulamalar kompost tabanına su kaçmasına, tabandaki misellerin çürümesi ne hastalık ve zararlıların oluşmasına neden olur. Kağıtlamadan 2 gün sonra kırmızı örümcek oluşmaması için dicofol etken maddeli kelthane ilacı 1 lt suya 3 ml konularak sisleme şeklinde ilaçlama yapılır. Yeşil küf oluşumunu önlemek için üç günde bir olacak şekilde 1lt suya 3ml formaldehit konulup oda ve kompost yüzeyleri ilaçlanır. Her ilaçlamadan sonra ertesi gün bol havalandırma ile ilaç kokusu dışarı atılır. Bakteriyel leke hastalığına karşı chlorine etken maddeli çamaşır suyu 1 lt suya 3 ml konulup ilaçlama yapılır.
Misel ön gelişme döneminde yani kağıtlamadan sonra oda sıcaklığı 22-26 derece arasında tutulur. İlk 3 gün sıcaklık 25-26 derece arasında tutulur. (Misel gelişmesini teşvik etmek için ) Miseller 7 ile 10 gün içinde kompostu sarmaya başlar. 3. günden sonra aşamalı olarak sıcaklık 23-24 dereceye düşürülür. Kağıtlama döneminde sıaklık 20 derecenin altına indirilmez. Misel gelişiminin devamı için ortalama 23-24 derecelik sıcaklığın korunması şarttır. Kompost sıcaklığı 25-26 derecenin üstüne asla çıkarılmaz. 20 derecenin altında misel gelişimi yavaşlar, 12 derecenin altında misel gelişimi durur, 0 derecenin altında durur. Üst sınır ise 28 derecede misel gelişimi yavaşlar, 32 dereceden itibaren ölür.
Kağıtlamadan sonra oda nemi %85 - %90 arasında tutulur. Oda nemi düşük tutulup, kağıtlar uzun süre kuru kalırsa miseller susuz kalıp gelişemez. Bu durumda hasat gecikir, düşük kaliteli, az miktarda mantar elde edilir. Miseller ipliksi yapıya dönüşüyorsa kompost çok kuru veya çok ıslak kalmıştır.
Odadaki nem, karbondioksit ve sıcaklık miktarını odanın her tarafına yaymak için havalandırma ve sirkülasyon için gerekli tedbirler alınır. Bu amaçla fan ve vantilatörler kulanılır. Odadaki %1-%2 seviyesinde kalmalıdır.
Kağıtlamadan sonra ilaçlamalar dışında havalandırma yapılmaz. Bunun sebebi misel ön gelişme döneminde karbondioksite olan ihtiyaçtır. Havalandırma yapılırsa misellerin ihtiyaç duyduğu karbondioksit odanın dışına çıkar, misel gelişimi yavaşlar. Isı ve nemin düzenlenmesi için ara sıra havalandırma yapılır. Kompost sıcaklığı 26 dereceyi, oda nemi ise %90'ı geçmemelidir. Havalandırmadan sonra nem kaybı yaşanacağı için sisleme tesisatı ile nem gerekli seviyeye çıkartılır.
Kağıtlamadan 8-10 gün sonra misel gelişmesi ilerlediğinde odaya yayılan mantar kokusuna gelebilecek mantar sineklerine karşı 1 lt 2 ml D. D. V. P. konulup kağıt yüzeylerine ve oda içine sıkılır. Ayrıca mantar sinekleri için basultra da kullanılır.
Kağıtlamanın 10. Gününden itibaren arada bir kağıtlar kaldırılıp bakılır. Kompost ve kağıt yüzeylerinde süt beyaz, beyaz, gri, koyu yeşil, siyah, yeşil, sarı renkli küfler varsa hastalık, krem rengi ise miseldir.
Kompost yüzeyinde bu tip hastalıkları tespit ettiğinizde sadece hastalıklı bölgeye olmak kaydıyla az miktarda tuz ya da kireç serpilir. Hastalıklı bölge poşetle alınıp dağıtılmadan atılır. Yerine örtü toprağı konulup kompost yüzeyi düzlenir.
Hava durumuna göre 12-14-16-20 gün içinde miseller iyice gelişir. Miseller kompostun her tarafını sarar. Kompost önce açıkkahverengi, daha sonra mavimsi beyaz renk alır. Misel kokusu odada iyice yaygınlaşır. Artık örtü toprağı zamanı gelmiştir.

Devamı: genel anlatımla mantar üretimi