1

Konu: Adana

Genel Bilgi
Adana M.Ö. 6000'lere kadar uzanan geçmişi ile Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir.
Başta pamuk yetiştirilen verimli ovaları, nehirleri, yaylaları, tarihi mekanları ve günümüz modern üretim biçimlerine sahip oluşunun kazandırdığı nüfus yoğunluğu ayrı bir ilgi  çekicilik katmaktadır.

TARİHÇE
Adana sırasıyla Yontma Taş, Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Ramazanoğulları ve Osmanlı Dönemlerini yaşamıştır. 20 Aralık 1918 tarihinde Fransızlarla, Ermenilerin işgaline uğrayan Adana, 5 Ocak 1922 tarihinde işgalden kurtulmuştur.1923 yılında ise il olmustur.

COĞRAFYA
Adana Seyhan nehrinin her iki yakasında kurulmuş, Akdeniz de yaklaşık olarak 160 km. kıyısı bulunan, nüfus büyüklüğü açısından Türkiye'nin 4. ilidir. Adana, kuzeyden Kayseri, kuzey batıdan Niğde, batıdan İçel, doğudan Kahramanmaraş ve Osmaniye, güneybatıdan Hatay il sınırları ile çevrilidir.
Adana'da coğrafi yapıya uygun olarak dağlık ve ovalık kesimde iklim değişiklik göstermektedir. Ovalık alanın iklim yapısı Akdeniz iklimidir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Dağlık alanlarda ise kara iklimi hakimdir ve kışın yağışlar  kar şeklindedir.

YEME - İÇME
Adana kebabı mutlaka denenmelidir.

ÖNEMLİ TELEFONLAR
Valilik : (+90-322) 458 83 30
Belediye : (+90-322) 515 84 13
Hastane : (+90-322) 227 25 90
Polis : (+90-322) 432 27 77
Jandarma : (+90-322) 323 32 72
İl Turizm Müdürlüğü : (+90-322) 363 15 87