1

Konu: Adapazarı

Adapazarı, Marmara Bölgesi'nin doğusunda bir kent ve Sakarya ilinin merkez ilçesidir. Kimi zaman yanlış olarak bilinenin tersine Sakarya, Adapazarı değildir. Adapazarı Sakarya'nın merkez ilçesidir. Sakarya Üniversitesi burada bulunmaktadır.

Kuruluşları yeni olan iller arasına girer. Roma Bizans devrinde bugünkü Adapazarı havzasında hiçbir yerleşim izi mevcut değildir. 13. Asrın sonlarına doğru Osman Gazi'nin komutanlığında Konuralp, bugünkü Adapazarı havzasını fethetmiştir. İlk olarak batı Türkistan ve Azerbaycan'dan gelen göçebe Türk boyları buralarda köyler ve kentler kurmuşlardır. Koordinatlar: 40°47-N 30°27-E Adapazarı, Sakarya Nehri ve Sapanca gölünden çıkan Çark Suyu arasında kalan yarımada biçimindeki kara parçası üzerinde kurulmuştur. 1563 yılına ait bir vesika ve 1581 yılında Akyazı Ada Kadılığı'na yazılan ve bu yöreden nahiye diye bahseden bir ferman bugünkü şehrin mazisini aydınlatan ilk ışıklardan biridir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde (164 Adapazarı'ndan Bolu'nun nahiyesi diye bahsedilmekte ve bu yörenin yerleşim alanı olduğunu göstermektedir. Bugünkü şehrin adı, Ada köyünde kurulan pazara mahsullerini satmak üzere civar köylerden ve göçebe aşiretlerinden gelen halk tarafından ADAPAZARI olarak verilmiştir.

I. Mahmut zamanında (1837) Adapazarı kaza haline gelmiştir. 19. asrın sonlarına doğru Kocaeli Vilayeti'nin kazası olmuştur. 22 Haziran 1954 tarihinde 6419 sayılı kanunla il olmuş ve Sakarya adını almıştır. Adapazarı ve civarının ilk Türk sakinleri, göçebeliği terk ederek yerleşik düzene geçen Türkmen aşiretleri yörüklerdir. Bugün Adapazarı mahalelerinin adları Türk oymaklarının adları ile anılır. (Tığcılar, Hasırcılar, Semerciler, Papuçcular, Yağcılar, Çıracılar gibi.) Adapazarı'nın Kurtuluş Savaşında da önemli bir yeri vardır. Ali Fuat Cebesoy, Sırrı Bey, Hasan Cavit Bey, Çerkez Sait Bey, Koçzade Mahmut Bey, Cevat Bey, Metozade Hüseyin Efendi, Abdurrahman Bey, Kaymakam Tahir Bey, İbsiz Recep, Kazım Kaptan, Halit Molla gibi pek çok kahramanımız Kuva-i Milliye hareketine sağladıkları yardım ve destekle Milli Mücadelenin şerefli sahifelerinde yer almışlardır. Adapazarı 25 Mart 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilmişse de 21 Haziran 1921 gibi kısa bir sürede geri alınmıştır.

Adapazarı Belediyesi 2000 yılının mart ayında Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşmuştur. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra şehir yeniden inşa için fay hattının dışına, Adapazarı Belediyesi tarafından 1996 yılında planlanan ve deprem öncesinde dönemin hükümetine önerilen ancak kabul görmeyen kuzeydeki Camili-Karaman istikametine kaydırılmıştır. Bu depremde tahminen 20.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Düzce'den İstanbul Büyükçekmece'ye kadar olan tüm alanda 5 milyon metreküp enkaz kaldırılmış olup; bunun yarısı yani 2,5 milyon metreküpü Adapazarı7nın merkezinden kaldırıldığı göz önüne alınırsa Adapazarı'nın depremden ne ölçüde etkilendiği daha iyi anlaşılmaktadır. Depremden sonra şehir kendini hızla toparlamıştır. Adapazarı Büyükşehir Belediyesine Aziz Duran başkanlık yapmaktadır. Başlıca geçim kaynakları sanayi ve tarımdır hayvancılık ve tavukçulukta yapılmaktadır. İstanbul ve İzmit'ten sonra fabrikaların Sakarya tarafına kayması ile önem kazanmıştır. Önemli üretim tesislerine ev sahipliği yapmaktadır (Toyota, GoodYear, Reysaş, Otoyol, Otokar) Mobilya sektöründe iddia sahibidir yeni kurulan mobilyacılar sitesi ASEM ile Türkiye'nin en büyük üçüncü mobilyacılar sitesine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Türkiyenin çok az ilinde bulunan Online Şehir Kamera Sistemi Adapazarı Büyükşehir Belediyesi İnternet Sitesinden izlenebilmektedir

İlçeler
Merkez: Adapazarı; Akyazı; Ferizli; Geyve; Hendek; Karapürçek; Karasu; Kaynarca; Kocaali; Pamukova; Sapanca; Söğütlü; Taraklı;

Coğrafya rnBatısında Kocaeli, güneybatısında Bursa güneyinde Bilecik, doğusunda Bolu, kuzeydoğusunda Düzce illeri bulunmaktadır.
Sakarya'da bir çok kale bulunmaktadır:
Sidera Kalesi
Kurtköy Kalesi
Asar Kalesi
Kadife Kale
Eğridere Derbendi Kalesi
Balaban (Geyve Boğazı) Kaleleri: Adliye ve Çoban Kalesi
Geyve Kalesi
Mekece-Akhisar ve Çevresi Kalesi
Taraklı Kalesi
Karaçepiş Kalesi
Alp: Abe: İç Suyu Kalesi
Tersiye Kalesi
Beşköprü Burgazı
Harmantepe Kalesi
Seyifler Kalesi
Karadeniz Kıyısı Kaleleri