1

Konu: Baş Ağrısı Çeşitleri

Baş ağrısı, baş-boyun bölgesinde hissedilen damar, kas, eklemler ve saçlı deriden kaynaklanan ağrıdır. Beynin kendisinin ağrı duyusu yoktur. Ancak beyin zarları basınca ve gerilmeye çok duyarlıdır. Tüm insanlar yaşamının herhangi bir döneminde bir kez olsun baş ağrısı çeker.

Baş ağrıları akut (kısa süreli) veya kronik (süregen) olabilir. Hayat boyunca baş ağrısı çekilse de ek bir zararlanma getirmeyebilir veya bir kez olan baş ağrısı hayati tehlike arz edebilir. Baş ağrıları çoğunlukla tehlikeli değildir ve geçicidir.

Baş Ağrısı Nedenleri ve Tedavisi
Gerilim Tip Baş Ağrısı: En sık görülen baş ağrısıdır. Başta sıkışma, ağırlık tarzında künt bir ağrı mevcuttur. Genelde ağrılar başın ön ve arkasında lokalizedir. Hafif ve orta şiddette olan ağrılar günlük aktiviteyi etkilemeyecek düzeydedir. Boyun kaslarının spazmı ağrıya çoğunlukla eşlik etmektedir. Genelde stres, postür ve pozisyon bozuklukları ağrıyı başlatır. Gerilim tip başağrısı erişkin yaşta % 30-40 oranında yaygın görülür.
Gerilim tip baş ağrısı nedenleri: Genelde psikolojik değişimlerden etkilendiği için stres ve strese eğilimli kişilik yapısı ön plana çıkmaktadır. Postürün de önemini vurgulayanlar vardır. Ancak belirgin kişilik özelliği temelinde baş-boyun bölgesi kas, eklem yapısı bozuklukları ile baş bölgesi bozucu alanların varlığı önemli rol oynamaktadır. Özellikle temporomandibular eklem ve beraberinde olan problemler konuda uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir. Nöral terapi bozucu alan yaklaşımıyla etiolojide yer alan odaklar saptanabilir.
Gerilim tip baş ağrısı tedavisi: Ağrı kesici ve antiinflamatuvar ilaçlar yanısıra kas gevşeticiler ve antidepresanlar yaygın kullanılmaktadır. Yoga, meditasyon, plates, yüzme benzeri aktiviteler faydalı olmaktadır. Nöral terapi ve akupunktur entegratif tıp içinde yer alan etkili tedavi yaklaşımlarıdır.

Migren: Gerilim tip başağrısında sonra ikinci sıklıkla görülen baş ağrısı nedenidir. Genelde yarım, zonklayıcı karekterde şiddetli baş ağrısı vardır. Baş ağrısı beraberinde bulantı, kusma eşlik eder. Basit ve auralı migren tipi yaygındır. Auralı ve komplike migrenlerde görsel ve nörolojik bulgular baş ağrısına eşlik eder. Basit migren bazen gerilim tip baş ağrısı ile karışabilir. Hastaların büyük bir bölümünde gerilim tip baş ağrısı ve migren birlikteliği vardır. (Ayrıntılar için bakınız migren nedir ve tedavisi)

Günlük Süregen Baş Ağrısı(Kronik Baş Ağrısı): Hemen hergün sürekli olan baş ağrılarıdır. Gerilim tip ve/veya migren baş ağrılı hastaların ağrı kesici veya ergotamin ve triptan grubu ilaçları kullanmalarına bağlı gelişir. Spontan gelişebilir ancak çoğunlukla bu ilaçların sık kullanılması altta yatan nedendir. Hasta hergün ağrı çeker, bu ilaçları da hergün alır. Tedavinin ilk aşamasında bu ilaçları hastanın kullanması yasaklanır. Kronik ağrılı hastada ilacın alınmaması bu dönemde ağrıları daha da şiddetlendirir. Bu nedenle hasta işbirliği ile kesme tedavisi çok başarılı uygulanamamaktadır.

Bu hasta grubunda nöral terapi yaklaşımı başarılı olmaktadır. Nöral terapide nörovegatatif sistemi düzenlendiği için hasta ilaç almamayı kolay tolere edebilmektedir. Ayrıca nöral terapi yaklaşımı nedene yönelik bir tedavi olduğu için ağrının kaynağı ortadan kalkmaktadır. Hasta ağrı kesici kullanmaya ihtiyaç duymadığı için bu kısır döngüden kurtulabilmektedir.
Küme Baş Ağrısı: Daha çok erkeklerde görülen sadece bir taraf göz ve çevresinde olan şiddetli baş ağrılarıdır. Ağrılı taraf gözde kızarıklık, şişme ve akıntı ile yine aynı taraf burunda tıkanıklık ve akıntı olur. Yılın belli dönemlerinde gün içinde aynı saatlerde tekrarlayan kısa süreli ataklar tipik özelliğidir. Yaygın bilinen ve kullanılan tedavi yaklaşımı ilaçlardır. Dr Emel Gökmen’in bilimsel yayına hazırlanan çalışmasında neden bulunup 1-7 gün içinde etkili bir tedavi sağlanmaktadır.

Dev Hücreli Temporal Arterit: Tek taraflı şakakta aynı zamanda o bölgedeki temporal arterde inflamasyon ile seyreden şiddetli ağrıdır. Çok nadir rastlanır.

Trigeminal ve Glossofaringeal Nevralji: Tek taraflı, sinirin anotomik yayılımı boyunca hissedilen, anlık girip çıkan çakma elektriklenme tarzında şiddetli ağrılardır. Konuşmak, traş olmak, hafif rüzgar, yüze dokunmak, yemek yemek ağrıyı tetikleyebilir. İlaç tedavisi, sinire yönelik girşimsel tedaviler ve cerrahi yöntemler tedavide uygulanmaktadır. Dr Emel Gökmen’in bilimsel yayına hazırlanan çalışmasında ağrının nedeni bulunup ilaç ve diğer girişimlere gerek kalmadan veya bu tedavilere cevap alamamış hastalarda çözüm sağlanabilmektedir.

Enfeksiyonlar: Menenjit gibi önemli bir hastalık olan beyin zarları iltihabı yanısıra sinüzit, tonsillit, kulak iltihabı gibi başta yeralan boşluklardaki iltihaplar baş ağrısı yapabilmektedir. Konunun uzmanı hekimler tarafından enfeksiyon tedavisi yapılmalıdır.

Maligniteler: Çok nadir rastlansa da sürekli ve genelde şiddetli olmayan baş ağrılarında beyin ve başı içeren yapılardaki tümöral gelişimler akla gelmelidir. Bu durum nörolojik muayene ve nörolog gerekli görürse görüntüleme ile ekarte edilebilir.

Beyin kanamaları, infarktları: En tipik olanı subaraknoid kanama (SAK) olarak bilinen beyin arterlerindeki yırtılma sonucu ağrıdır. Ani çok şiddetli baş ağrısıdır. Ayrıca subdural hematom, epidural hematom kafa travmaları sonrası bazen günler içinde gelişen tablolardır. İnfarktlar ön planda baş ağrısı yapmaz.