1

Konu: Tarla ziraatı

Tarla ziraatı
* Geç kalınmış tarla sürümleri yapılır.Geç eriyen gübreler toprağa karıştırılır.
* Hububat ekimine devam edilir.Ekimi yapılan tarlalarda sulama yapılır.Kardeşlenme göstermeyen tarlalar loğlanarak sıkıştırılır.Böylece soğukların köklere işlemesi önlenir.
* Ekilecek tohumların muhafazası için mücadele yapılır.
* Geç kalınmış hasat işleri (pancar,pamuk ve çeltik vs.) yapılır.

Meyvecilik
* Dikim yapılacak bahçelerde fidan çukurları açılır. Aşılı ve sertfikalı fidanlar tercih edilmeli.
* Turunçgillerde hasat devam eder. Portakal,limon,mandalina ağaçlarında görülen hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır. İlaçlama hasat aralığına dikkat edilmesi önemlidir.

Sebzecilik
* Seralarda toprak işleme ve hazırlama devam eder.Kışlık sebzelerin yerleri hazırlanır.
* Sıcak yastık hazırlığı yapılır.Yazlık turfanda sebzeler ekilir.
* Mücadele işlerinde kışlık sebzelerde devam edilir.Son turfanda sebzeler hasat edilerek muhafaza edilerek değerlendirilir.

Bağcılık
* Bağlarda sırık ve herekler toplanarak gelecek yıla saklanır.Bağlara koyun ve keçi salınarak yapraklar yedirilir. Böcek yuvaları böylece ortadan kaldırılmış olur. Soğuk yerlerde boğaz doldurulur.
* Sıcak bölgelerde üzüm hasadı ve değerlendirilmesine devam edilir.

Hayvancılık
* Ahır ve ağıllarda onarım bakım işleri devam eder.Hayvanlar çeşitli yemlerle beslenir.Bazı yerlerde merada otlatma yapılır.Hayvan hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.

Tavukculuk
* Mevsim dolayısiyle kümeslerin havalandırılması temizlik ve dezefeksiyonuna devam edilir.
* Tavukların bakım ve besleme işlerine devam edilir.
* Hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.

Arıcılık
* Arılar yeterli besin bırakılmış olarak kışa hazırlanır. Hasat edilen ballar piyasaya sürülür.