Etiket: Kültürel Küstahlık

Batı Kültürünü Medeniyet Sanmak vs Arap Kültürünü İslamiyet Sanmak

Batı Kültürünü Medeniyet Sanmakla, Arap Kültürünü İslamiyet Sanmak Arasındaki Paraleller ve Farklar Günümüzde kültürler arası anlayış ve hoşgörü, dünya genelinde birçok konuda önemli bir konuşma noktası haline gelmiştir. Ancak, bazı insanlar hala Batı kültürünü medeniyetin özü olarak görmekte ve Arap kültürünü de İslamiyet ile özdeşleştirmektedir. Bu yaklaşım, genellikle önyargı ve sınırlı bakış açılarından kaynaklanan bir […]

Yukarı